De conformitat amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter personal, Vid Vica S.L. informa als usuaris dels seus websites que les dades personals recaptades per l'empresa mitjançant els formularis situats a les seves pàgines, seran introduïts en un fitxer automatitzat sota la responsabilitat de Vid Vica S.L. amb la
finalitat de poder facilitar, agilitar i complir els compromisos establerts entre ambdues parts. Així mateix, Vid Vica S.L. ,informa de la possibilitat d'exercir els drets d'accés,
cancel·lació, rectificació i oposició mitjançant un escrit a l'adreça; Paseo Colón 4, 2º 1ª, Barcelona, España. Tel.: +34 93 310 2262 Fax: 0034 93 268 1279 Mentre no ens comuniqui el contrari, entendrem que les seves dades no han estat modificats, que vostè es compromet a notificar-nos qualsevol variació i que tenim el consentiment per utilitzar-los a fi de poder fidelitzar la relació entre les parts.

Privacy Policy - Política de Privacidad - Protecció de dades